Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/2-4-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/2-4-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/2-4-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/2-4-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/2-4-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου της ΠΕ Καστοριάς: «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν. Καστοριάς».

85/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

2.   

 

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορθής επανάληψης της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2020)

86/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ορθή επανάληψη της 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠΔΜ (2η/2020)
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορθής επανάληψης της 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2020)

87/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ορθή επανάληψη της 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠΔΜ (4η/2020)
4.      Ημερήσιας Διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2020)

88/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την  5η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠΔΜ (5η/2020)
5.      Ημερήσιας Διάταξης

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2020)

89/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την  6η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠΔΜ (6η/2020)
6.      Ημερήσιας Διάταξης

7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η/2020)

90/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την  7η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠΔΜ (7η/2020)

 

Κοζάνη 6/4/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό


Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10 η/2-4-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10 η/2-4-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10 η/2-4-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας