Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/20-3-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/20-3-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/20-3-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.       Ημερήσιας Διάταξης

Επιχορήγηση Δημοσίων Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προς κάλυψη έκτακτων αναγκών τους για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19.

79/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  επιχορήγηση Δημοσίων Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προς κάλυψη έκτακτων αναγκών τους για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19.

 

Κοζάνη 23/3/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό