Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/22-4-2024 Ειδική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/22-4-2024 Ειδική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 93/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2. Ημερήσιας Διάταξης

Πρόγραμμα Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΜ με τίτλο:

«Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων στις ΗΠΑ και τον Καναδά».

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη.
3. Ημερήσιας Διάταξης

Ερώτηση για την Λειτουργία Συνοριακής Διάβασης Λαιμού Πρεσπών.

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Ερώτηση σχετικά με την χρηματοδότηση της μεταφοράς μαθητών για δραστηριότητες των σχολείων.

Απαντήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ. Λύσσανδρο Μεταξά.
5. Ημερήσιας Διάταξης

Ερώτηση σχετικά με τον 3ο Πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη.

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Ερώτηση για την Σύμφωνη Γνώμη της Περιφερειακής Αρχής στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ 2020-2030) – επίσημος υποδοχέας αμιαντούχων αποβλήτων η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Απαντήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος  κ. Πολυτίμη Φαρμάκη.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Ερώτηση σχετικά με το  Χρονοδιάγραμμα του πρώτου βήματος για το Φράγμα Νεστορίου.

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη.
8. Ημερήσιας Διάταξης

Εξέλιξη της μεγάλης επένδυσης της SUNLIGHT στη Δυτική Μακεδονία.

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη.
9. Ημερήσιας Διάταξης

Ερώτημα σχετικό με τη δημιουργία σημείου αναφοράς στην πόλη των Γρεβενών ως πόλος έλξης.

Δεν συζητήθηκε.
10. Ημερήσιας Διάταξης

Προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να εντάξει προς χρηματοδότηση το έργο 

«Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας διαδημοτικής οδού Υδρούσας-Νυμφαίου».

Απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη.

 

Κοζάνη 25/4/2024 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς