Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/22-2-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/22-2-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/22-2-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/22-2-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/22-2-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.  

Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων

 

17/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει πρακτικά  των προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και Δήμου Πρεσπών

18/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

3.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

19/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
4. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή αιτήματος κατάργησης δίκης λόγω συμβιβασμού

20/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την αποδοχή αιτήματος κατάργησης δίκης λόγω συμβιβασμού
5. Εκτός ημερήσιας διάταξης

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2η  2017)

 

21/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ
6. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ειδικού Λογαριασμού  Κονδυλίων Έρευνας που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης ΑΠΘ, που αφορά την Πραγματοποίηση  ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»

22/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

7.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 15, ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΩΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ». Προϋπολογισμός: 950.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)

23/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8. Ημερήσιας διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  έργο “Enhancing Transport Innovation Capacity of Regions” με το Ακρωνύμιο INNOTRANS και Κωδικό PGI02182 το οποίο υλοποιείται στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας και στον Στόχο 1.1: Βελτίωση των Πολιτικών Καινοτομίας στις Υποδομές

24/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειψηφία τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  έργο “Enhancing Transport Innovation Capacity of Regions

9.

Ημερήσιας διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  έργο “From Regional to Local Successful deployment of the Smart Specialization Strategy” με το Ακρωνύμιο RELOS3 και κωδικό PGI01993 το οποίο υλοποιείται στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPEEe και ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας

1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας και στον Στόχο

1.2: Βελτίωση των Πολιτικών Διάθεσης Καινοτομίας (Improving innovation delivery strategies)

25/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  έργο “From Regional to Local Successful deployment of the Smart Specialization Strategy”
10. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2017, καθώς και  Ορισμός Ελεγκτών για Διαχειριστικό Έλεγχο του ΚΕ.ΠΕ, για τις Χρήσεις 2016-2017

26/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό
11. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού : 234.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

27/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης τα έργου

12.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» Προϋπολογισμού : 3.024.390,24 € (με Φ.Π.Α.)

28/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
13. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελετών Έργων Υποδομών Νέου Οικισμού Ποντοκώμης (Οριοθέτηση Οικοπέδων, Εξωτερική Οδοποιία, Όμβρια και Άρδευση)»

29/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελετών Έργων Υποδομών Νέου Οικισμού Ποντοκώμης (Οριοθέτηση Οικοπέδων, Εξωτερική Οδοποιία, Όμβρια και Άρδευση)»
 

14.

 

Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 244/2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ, περί Έγκρισης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο «Υλοποίηση Έργων Υποδομών Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης (2015)»

30/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ’αριθ.244/2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ

15.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης Τροποποίησης του Ενταγμένου Έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 με Τίτλο: «Σχολή Πυροσβεστών και Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π.) στην Πτολεμαΐδα»

 

31/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης τροποποίησης του ενταγμένου έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 με Τίτλο: «Σχολή Πυροσβεστών και Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π.) στην Πτολεμαΐδα»
16. Ημερήσιας διάταξης

Ένταξη –  Τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 της Π.Ε. Κοζάνης

32/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την Ένταξη –  Τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 της Π.Ε. Κοζάνης
17. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, έτους 2017

33/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα Προμηθειών έτους  2017
18. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Συνδιοργάνωσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2017 στην ΠΕ Γρεβενών

34/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την συνδιοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων 2017 στην ΠΕ Γρεβενών
19. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017– Νέα Έργα για την Π.Ε. Γρεβενών

35/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017– Νέα Έργα για την Π.Ε. Γρεβενών

20.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης Νέων Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 της Π.Ε. Γρεβενών

36/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης νέων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 της Π.Ε. Γρεβενών
21. Ημερήσιας διάταξης

Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

37/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την χρηματοδότηση έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2017 της Π.Ε. Καστοριάς
22. Ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

38/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2017 της Π.Ε. Καστοριάς
23. Ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς που αφορά στο Έργο «Εργασίες Βελτίωσης Εγκαταστάσεων του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς» 

39/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο  της προγραμματικής σύμβασης
24. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου : «Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης στο Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Λάγκας»

40/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

25.

Ημερήσιας διάταξης

16η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού   Αναπτυξιακού Προγράμματος (4ο Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο   Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016

41/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 16η έγκριση Εισήγησης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού   Αναπτυξιακού Προγράμματος (4ο Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο   Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016
26. Ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ. 0)   του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από “ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο.  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

42/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από “ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο.  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017
27. Ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Τόκους Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

43/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από  τόκους παρελθόντων ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017
28. Ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

44/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος έργων Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
29. Ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2017) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

45/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2017) της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

30.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 241

46/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 241
31. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ. 0) του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541    

47/2017  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος  των συγκεκριμένων έργων

32. Ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

48/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος των συγκεκριμένων έργων
33. Ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από 4ου Ε.Α.Π.  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

49/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των συγκεκριμένων έργων
34. Ημερήσιας διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου:  «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αμυνταίου»  Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 450.000,00 € #, με το Φ.Π.Α

50/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

35.

Ημερήσιας διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Εθνικού –  Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Προϋπολογισμού Δαπάνης: # 300.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

51/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
36. Ημερήσιας διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση Φωταγώγησης Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017»,   Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 42.710,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

52/2017  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

37. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

53/2017 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμύνταιου

Κοζάνη 28/2/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Γεώργιος Κωτσίδης