Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-3-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-3-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-3-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας διάταξης

 

Εκλογή Μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

54/17 Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγει  ως Πρόεδρο τον κ. Φώτιο Κεχαγιά, Αντιπρόεδρο τον κ. Ιωάννη Σόκουτη και Γραμματέα την κ. Αλίκη Ζήδρου – Γρηγοριάδου
2. Ημερήσιας διάταξης

Εκλογή Μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

55/17 Το Π.Σ. εκλέγει την Οικονομική Επιτροπή (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη)

 

Κοζάνη 9/3/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος