Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/01-08-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/01-08-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/01-08-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/01-08-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
          1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΡΟΠ. 0) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤO “ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025”»  ΣΑΝΠ 241 ΓΙΑ ΤΟ 2023

1188/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

          2. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 56359/5-4-2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SAFE – CROSSING»

1189/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

          3. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΕΒ ΚΛΗΜΑΤΟΣ & ΤΟΕΒ ΜΟΛΟΧΑΣ»

1190/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

          4. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΕΒ ΕΡΑΤΥΡΑΣ-ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΕΒ ΔΑΦΝΕΡΟΥ»

1191/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

          5. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΤΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΓΑΥΡΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΝ 9Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2023

1192/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        6.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ «ΤΑ ΑΛΑΝΙΑ», ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ «ΜΠΟΥΝΟΣ», ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ «ΤΑ ΜΠΟΥΝΙΑ», ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ «ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

1193/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

          7. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 40η/23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1194/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

          8. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΙΣΑΝΙΟΥ, ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ»

1195/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

          9. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΡΟΔΙΤΗΣ 2023» ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, 18-20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

1196/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

          10. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2023

1197/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

          11. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

1198/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

      12.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ, ΣΤΙΣ 13,14 ΚΑΙ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2023

1199/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        13. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 12/8/2023

1200/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        14. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

1201/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        15.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΡΟΠ. 3) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

1202/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        16. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

61Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017-2021.

1203/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1204/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

      18.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Β’  ΦΑΣΗ»

1205/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1206/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        20.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ»,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 89.999,99 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.) Η 72.580.64 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.).

1207/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        21. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΥΨΟΥΣ 1.996,40 € ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023, ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΣΑΡΜΑΝΙΑΤΑ – ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΝΙΤΑΔΑ 2023 ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1208/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘ. 83560/06-07-2023, ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΟΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΣΙΟΥΣΤΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΡΙΘ. 85083/04-07-2023 ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΆΡΔΑΣΣΑ

1209/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ»

1210/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

      24.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΑΓΟΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1211/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        25. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ » 

1212/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        26. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27)

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

(ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ)

1213/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        27. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18/2023

1214/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        28. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (4.920,00€), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ,

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΆΡΔΑΣΣΑΣ,

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

1215/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        29.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΧΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (29.875,00€), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

1216/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

      30.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :

 105.110,46 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

1217/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

        31. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 56359/5-4-2023  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SAFE – CROSSING»

1218/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 01/08/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ