Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/20-06-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/20-06-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/20-06-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.         ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

891/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2.         ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙΙ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS 5056679, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

892/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3.         ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ)  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SUMMER FANCY FOOD SHOW

893/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4.         ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΈΔΡΑΣ

894/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5.         ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14Η/2023

895/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6.        

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ

896/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7.         ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 10 ΤΗΣ 15-06-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 192330 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 85962/24-05-2023 ΜΕ ΑΔΑΜ: 23PROC012743049 2023-05-24 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024

897/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8.       ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ΔΑΠΑΝΗΣ που αφορά «ΚΟΠΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ.ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»  

898/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9.       ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

899/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 – 2024  ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ΄΄

900/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. Π.Δ.Μ ΣΤΙΣ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

901/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12.     

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 32Η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

902/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π85-18 ΤΟΥ «ΠΠΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

903/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΝ 2Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2023

904/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Ι.Π.Ο.Σ. «Ο ΚΡΟΚΟΣ», ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΟΥ «ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΙΟΥΛΙΑΣ»  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ΚΑΛΥΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΝ 22Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2023

905/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, 29-30/6/2023

906/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ «ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΝ 26Η ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2023

907/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18.   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΗΡΑΚΛΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, 30/6-2/7/2023.

908/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΝ 8Η & 9Η ΙΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ 2023

909/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2023

910/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ»  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΝΕΙΡΟDRAMA

911/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΏΝ ΑΥΤΟΤΕΛΏΝ ΠΌΡΩΝ (ΚΑΠ) 2023 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

912/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 8.700,00 €, ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ

913/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24.   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  1.750.000,000 €.

914/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

915/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

916/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΡΟΠ.2)ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

917/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 – 2021.

918/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ –ΣΚΟΠΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

919/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30.   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥΑΜΥΝΤΑΙΟΥ”ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε

920/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.15 ΚΑΙ ΕΠ.Ο.11 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ”ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε

921/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε

922/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 3/77514/11-05-2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 2023»

923/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

924/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

925/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36.   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. 1006/20, 580/21 ΚΑΙ 584/21 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.

926/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2023»

927/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΡΑΝΙΑΣ»

928/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2023»

929/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40.   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ-ΔΙΣΤΡΑΤΟ (ΒΑΛΙΑ-ΚΙΡΝΑ)»

930/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2023»

931/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42.     

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

932/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

933/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

934/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (19.400,00 €), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΒΡΑΧΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

935/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 01/07/2023 ΕΩΣ 31/12/2023  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.) ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ

936/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΑΚΚΟΣ» ΠΟΣΟΥ 7.950,00 ΕΥΡΩ, ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

937/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48.     

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

938/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
49.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

939/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

940/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 20/06/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ