Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/22-4-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/22-4-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/22-4-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης
1 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

  Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά
2 2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο (ΤΡΣ) στην εκτός σχεδίου περιοχή «Ράχη Κερασιάς» του όρους Όρλιακα για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα

7 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
3 3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Νεάπολης Δήμου Βοΐου, ΠΕ Κοζάνης.

8 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4 4o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

9 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
5 5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 0,1 MW», στο αγροτεμάχιο με αριθμό 207 της ΤΚ Δροσερού, του Δήμου Εορδαίας, της ΠΕ Κοζάνης.

10 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Μηλίτσας του Δήμου Άργους Ορεστικού της ΠΕ Καστοριάς με φορέα υλοποίησης το Δήμο Άργους Ορεκτικού

11 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
7 7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Κωσταραζίου του Δήμου Άργους Ορεστικού της ΠΕ Καστοριάς με φορέα υλοποίησης το Δήμο Άργους Ορεστικού.

12 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
8 8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών στο με αρίθμ. 233 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Βεγόρας, της Δ.Ε. Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου, της ΠΕ Φλώρινας.

13 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
9 9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 1 MW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» του Δ.Δ. Κολχικής της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Από αναβολή.

14 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 27/4/2016

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

   

 

 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ