Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/14-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/14-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/14-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/14-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 277/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Ημερήσιας Διάταξης

21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (21η 2018)

278/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 21η τροποποίηση Προϋπολογισμού (21η 2018)
3. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Tρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Προμήθεια – Τοποθέτηση Πολύσπαστων Θυρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας», Προϋπολογισμού : 25.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

279/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

 

4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για την Κατασκευή του Έργου «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου στην Περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

280/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΒΛΑΣΤΗΣ» Προϋπολογισμού: 204.000,00  € (με Φ.Π.Α.)

281/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας  με Αντικείμενο «Κατασκευή Αγωνιστικού Μονοθεσίου Αυτοκινήτου Τύπου Formula Student»

282/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  Τρόπου   Δημοπράτησης   του   Έργου: «Αντικατάσταση Στέγης  &  Εργασίες  Συντήρησης  στο  Τελωνείο  Καστοριάς»

283/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.).

284/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την προγραμματική σύμβαση
9. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της αριθ.252/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

285/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της με αριθμό 252/2018 απόφασης

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση της Σύμβασης για την Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης για τα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, έπειτα από δύο Άγονους Διαγωνισμούς, Συνολικού Προϋπολογισμού 46.000,00 €

286/18 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα την  προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση
11. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

287/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
12. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 3 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ 2018) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

288/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 3 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ 2018) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης (Τροπ.3) του  Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

289/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση (Τροπ.3) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541
14. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 2  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από  Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018

290/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

Τροποποίηση 2  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από  Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018

15.

Ημερήσιας Διάταξης

Εκτέλεσης του Έργου: «Καθαρισμός Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε.Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  #70.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

291/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
16. Ημερήσιας Διάταξης

Εκτέλεσης του Έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς», Προϋπολογισμού Δαπάνης  #100.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

292/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
17. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε.Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 250.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

293/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
18. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 124.000,00 €

294/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
19. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου από Περιοχή Αγίου Αθανασίου έως Περιφερειακό Δρόμο Μελίτης», Προϋπολογισμού Δαπάνης  #79.800,000 €#, με το Φ.Π.Α. 

295/18 Απoσύρεται

20.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Ασφαλτόστρωση Δρόμου στη Τ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 39.800,000 € #, με το Φ.Π.Α.

296/18 Απoσύρεται
21. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 50.000,000 € #, με το Φ.Π.Α.

297/18 Απoσύρεται
22. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Κατασκευή Πεζοδρομίων στον Οικισμό Αγίου Αθανασίου στην Διασταύρωση Μελίτης», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 60.000,000 € #, με το Φ.Π.Α. 

298/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
23. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Γέφυρας Διάβασης Ποταμού Εριγώνα  στην Τ.Κ. Φλαμπούρου» (με Προϋπολογισμό 60.000,00 €)

299/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
24. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Τοιχείου στην Τ.Κ Καυκάσου» (με Προϋπολογισμό 20.000,00 €)

300/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

25.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος Τ.Κ. Τροπαιούχου» (με Προϋπολογισμό 50.000,00 €)

301/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
26. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος παραπλεύρως της Επ. Οδ. Σκοπιάς – Τροπαιούχου» (με Προϋπολογισμό 30.000,00 €)

302/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
27. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης της Αριθ. 114/2018 (09.05.2018) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το Έργο με Τίτλο: «Μελέτες Διαχείρισης Λυμάτων Νομού Φλώρινας (Δ.Ε. Μελίτης)»

303/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα

την τροποποίηση της αριθ. 114/2018 (09.05.2018) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το Έργο με Τίτλο: «Μελέτες Διαχείρισης Λυμάτων Νομού Φλώρινας (Δ.Ε. Μελίτης)»

28. Ημερήσιας Διάταξης

22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (22η 2018)

304/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 22η τροποποίηση Προϋπολογισμού (22η 2018)

Κοζάνη 21/11/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος