Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/5-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/5-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/5-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Μετεγκαταστάσεις Ακρινής – Αναργύρων και το Πρόβλημα Βαλτονέρων.

 

276/18 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

1. Την εφαρμογή του Νόμου των Μετεγκαταστάσεων με πρώτο βήμα την κατάθεση ενός σύννομου Σχεδίου ΠΔ με τη συμμετοχή της ΔΕΗ στο χρηματοδοτικό πλάνο εντός δύο μηνών (έως τέλος Δεκεμβρίου 2018)

2. Την έκδοση ΦΕΚ ΠΔ εντός τετραμήνου (Φεβρουάριος 2019) και την κήρυξη της απαλλοτρίωσης εντός εξαμήνου (Απρίλιος 2019)

3. Εφόσον τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα δεν τηρηθούν η περιφέρεια να προσφύγει στ Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια καθώς η προκύπτουσα καταστρατήγηση των ΠΟ θέτει σε κίνδυνο την υγεία  και την ασφάλεια των κατοίκων ενώ η εξόρυξη λιγνίτη στον κάμπο της Ακρινής που είναι σε εξέλιξη (ΟΝΠ 10) στερεί ζωτικό παραγωγικό χώρο στους κατοίκους.

4. Άμεση παράδοση του πορίσματος του ΙΓΜΕ και κίνηση των διαδικασιών της μετεγκατάστασης του Βαλτονέρου.

 

Κοζάνη 13-11-2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος