Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/11-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/11-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/11-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Επίσημη Τελετή Απονομής του Θυρεού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο.

Ημερήσιας Διάταξης

Επίσημη Τελετή Απονομής του Θυρεού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο.

Ημερήσιας Διάταξης

Επίσημη Τελετή Απονομής του Θυρεού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο.

Ημερήσιας Διάταξης

Επίσημη Τελετή Απονομής του Θυρεού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο.

279/2016 Επίδοση της ανώτατης διάκρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Θυρεού της, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο με την ευκαιρία της επίσκεψης του

Επίδοση της ανώτατης διάκρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Θυρεού της, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο με την ευκαιρία της επίσκεψης του

Επίδοση της ανώτατης διάκρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Θυρεού της, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο με την ευκαιρία της επίσκεψης του

Επίδοση της ανώτατης διάκρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Θυρεού της, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο με την ευκαιρία της επίσκεψης του

2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Απόφαση για διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου Καστοριάς

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Απόφαση για διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου Καστοριάς

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Απόφαση για διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου Καστοριάς

280/2016 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου Καστοριάς

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου Καστοριάς

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου Καστοριάς

Κοζάνη  20/11/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος