Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/11-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/11-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/11-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Σχεδίου και Yπογραφής Συμφωνητικού Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με την Κοινή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (FCH 2 JU), για την Προώθηση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Έγκριση Σχεδίου και Yπογραφής Συμφωνητικού Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με την Κοινή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (FCH 2 JU), για την Προώθηση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Έγκριση Σχεδίου και Yπογραφής Συμφωνητικού Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με την Κοινή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (FCH 2 JU), για την Προώθηση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

281/2016 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας (Memorandum of Understanding)

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας (Memorandum of Understanding)

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας (Memorandum of Understanding)

2. Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στα Τμήματα  ΚΟΖΑΝΗ ,  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ , ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ   και  ΣΕΡΒΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 572.950, 00 € με Φ.Π.Α

Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στα Τμήματα  ΚΟΖΑΝΗ ,  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ , ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ   και  ΣΕΡΒΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 572.950, 00 € με Φ.Π.Α

282/2016  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση για την εν λόγω ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση για την εν λόγω ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 

Κοζάνη  20/11/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος