Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/24-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/24-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/24-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/24-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/24-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων
264/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου επί της παραχώρησης χρήσης ακινήτου 120.865,57 τ.μ.

265/19 Το Π.Σ. γνωμοδότησε ομόφωνα για τη μη παραχώρηση διαθέσιμης χορτολιβαδικής έκτασης εμβαδού 120.865,57τ.μ., εντός του αριθμ. 865 τεμαχίου αγροκτήματος Ασβεστόπετρας έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4061/2012, για την εγκατάσταση Φ/Β.
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου επί της παραχώρησης χρήσης ακινήτου 135.231,93 τ.μ.

266/19 Το Π.Σ. γνωμοδότησε ομόφωνα για τη μη παραχώρηση διαθέσιμης χορτολιβαδικής έκτασης εμβαδού 135.231,93τ.μ., εντός του αριθμ. 865 τεμαχίου αγροκτήματος Ασβεστόπετρας έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4061/2012, για την εγκατάσταση Φ/Β.
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Ανάκληση της με α/α 113/11 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και σύσταση δύο επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010.

267/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την ανάκληση της απόφασης 113/11 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και τη σύσταση της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται.

5.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.

268/19 Το Π.Σ. εξέλεξε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής.

269/19 Το Π.Σ. εξέλεξε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής.
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών, για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

270/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης.
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών, για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».

271/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης.
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας.

272/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία και ορίζει τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης, Τσιούμαρη Γρηγόριο, ως τακτικό μέλος και τον Φωλίνα Αθανάσιο, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Γρεβενών, ως αναπληρωματικό μέλος.

10.   

Ημερήσιας Διάταξης

 

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κοζάνης.

273/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

και ορίζει εκπροσώπους ως εξής:

Πρόεδρος ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Τσιούμαρης Γρηγόριος,

Τακτικά Μέλη οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Μακρυγιάννης Μενέλαος

2. Δαδαμόγια Αικατερίνη

3. Μαργαρίτης Γεώργιος

4. Πουταχίδου Όλγα

5. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία

6. Κάτανας Ηλίας

7. Μπουμπόναρη Νικολέτα

Αναπληρωματικά Μέλη οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κιάνας Στέργιος

2. Λυσσαρίδης Νικόλαος

3. Βαβλιάρας Γεώργιος

4. Τοπαλίδης Ηλίας

5. Λαζαρίδης Παύλος

6. Γιαννακίδης Σταύρος

7. Στρατάκης Ιωάννης

11.    Ημερήσιας Διάταξης

21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(21η 2019).

274/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. ( 21η 2019).
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου “Preventing AnimalVehicle CollisionsDemonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe” με σύντομη ονομασία LIFE SAFECROSSING και κωδικό LIFE17 NAT/IT/000464.

275/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου.
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Αλλαγή εταιρικού σχήματος στο BIOECOnomy Research Driven InnovationBIOECO RDI με το ακρωνύμιο BIOECORDI και Project No 605.

276/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αλλαγή του εταιρικού σχήματος στο BIOECOnomy Research Driven Innovation-BIOECO RDI με το ακρωνύμιο BIOECO-RDI και Project No 605.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου για τροποποίηση της γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.

 

277/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία και ορίζει τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας, Τοπαλίδη Ηλία ως τακτικό μέλος και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λυσσαρίδη Νικολάο, ως αναπληρωματικό μέλος.

15.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, ΔΕΥΑ Κοζάνης και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το έργο: «ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΖΕΠ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», υποέργο 9 της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»  προϋπολογισμού: 365.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

278/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης.
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορά την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟ (ΓΚΑΛΕΣΑΒΟ) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ» Προϋπολογισμού: 11.130.000,00€.

279/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και ορίζει εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

τους εξής:

1. Κυριακίδου Καλλιόπη, με αναπληρωτή τον Σαββόπουλο Δημήτριο.

2. Μαρκόπουλος Ναούμ, με αναπληρωτή τον Κώττα Παναγιώτη.

17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ», προϋπολογισμού: 235.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).

280/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

18. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ».

281/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου.
19.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού: 2.300.000 € (με Φ.Π.Α.).

282/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
20.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο: «Βελτίωση Συστήματος Ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου», προϋπολογισμού: 61.000,00 €.

283/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
21.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας» (με προϋπολογισμό 15.000,00 €).

284/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

22. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019-2020.

285/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη θέσπιση του παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας.
23.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ  ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» (με προϋπολογισμό 120.000,00 €).

286/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
24.    Ημερήσιας Διάταξης       

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΜΠΕΛΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» (με προϋπολογισμό 31.000,00 €).

287/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
25.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση μερικής τροποποίησης της Αριθμ. 9/107/9-5-2018 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) Προγραμματικής Σύμβασης» με τίτλο: «Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών – Αρχαιολογική έρευνα στην Αρχαία Ακρόπολη: Αρχιτεκτονικά και οικοδομικά κατάλοιπα και καταγραφή των ευρημάτων.

288/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη μερική τροποποίηση της αριθμ. 9/107/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι την αντικατάσταση των μελών της Κ.Ε.Π. της Π.Σ. του θέματος ως κατωτέρω:

  • Φωλίνας Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος
  • Δασκαλόπουλος Αντώνιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως αναπληρωματικό μέλος

 26.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Εκποίησης και Μίσθωσης Ακινήτων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

289/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη συγκρότηση της 3μελούς Επιτροπής Εκποίησης Ακινήτων και Μίσθωσης Ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, αποτελούμενης από τους:

1. Λάμπρο Χατζηζήση, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως Πρόεδρο

2. Γρηγόρη Γιαννόπουλο, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως μέλος

3. Μαριάννα Ντόνα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

 27. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορισμού εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ ″ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ″.

290/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και ορίζει εκπροσώπους τους εξής:

1. Γιάτσιος Ιωάννης, ως τακτικό μέλος

2. Φωλίνας Αθανάσιος, ως αναπληρωματικό μέλος.

 28. Ημερήσιας Διάταξης

Πρόταση ψηφίσματος Περιφερειακού Συμβουλίου ενάντια στην επέκταση των στρατιωτικών βάσεων.

291/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την μη έκδοση ψηφίσματος.

 

Κοζάνη 5/11/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό