Διοικητήριο ΖΕΠ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/9-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/9-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/9-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

239/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα Πρακτικά
2 Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος για το ζήτημα της αμφισβήτησης της Γενοκτονίας του Ποντιακού  Ελληνισμού από τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη.

240/15 Το Π.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Ψήφισμα
3 Προ Ημερήσιας Διάταξης

Απόφαση υποβολής αίτησης στην Ρ.Α.Ε. για άδεια παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Υδροηλεκτρικό σταθμό του φράγματος Σισανίου με διακριτικό τίτλο (ΜΥΗΣ «ΜΥΡΙΧΟΣ από φράγμα Σισανίου) ισχύος 0,330 MWh.

241/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή αίτησης στη ΡΑΕ
4 Προ Ημερήσιας Διάταξης

«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση συμβάσεων για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στα τμήματα  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΤΣΟΤΥΛΙ και ΣΕΡΒΙΑ, προϋπολογισμού 502.332, 00 € με Φ.Π.Α»

242/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
5 Ημερήσιας Διάταξης

Εγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Καθαρισμός της Αντιπυρικής Ζώνης Πέριξ του Καταφυγίου και Πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο» Προϋπολογισμού: 3.597,75 € (με Φ.Π.Α.).

243/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τρόπο Δημοπράτησης του έργου
6 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο «Υλοποίηση Έργων Υποδομών Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης (2015)».

244/15 Το Π.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

7

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Πίνακα  Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

245/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του πίνακα Έργων από το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541)
8 Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Παγίου κατ΄ Αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Eντός και Eκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2016.

246/15 Το Π.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Θέσπιση Παγίου κατ΄ Αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας.
9 Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση για Τροποποίηση (Επέκταση) Λατομικής Περιοχής στη Θέση «ΜΛΕΚΑΤΣ», της Τ.Κ.Βευής Δήμου Φλώρινας, ΠΕ Φλώρινας

247/15 Το Π.Σ. γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την Τροποποίηση (Επέκταση) Λατομικής Περιοχής στη Θέση «ΜΛΕΚΑΤΣ» του Δ.Φλώρινας.
10 Ημερήσιας Διάταξης

7η Έγκριση Eισήγησης Έργων στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

248/15 Aποσύρρεται
11 Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Aπόφασης για την Προετοιμασία και Κατάθεση Πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 (EaSI) – Άξονας PROGRESS με Συντονιστή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

249/15 Aποσύρρεται

Κοζάνη  12/11/2015

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος