Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/9-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΖΕΠ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/9-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/9-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016 Σύμφωνα και με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου

238/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμού και το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Κοζάνη  12/11/2015

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος