Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/30-6-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/30-6-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/30-6-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/30-6-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/30-6-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/30-6-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού   προηγούμενης   συνεδρίασης 153/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης
2.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός  αριθμού  θέσεων  Μαθητείας σε μαθητευόμενους  των  ΕΠΑ.Σ.  της  Δ.ΥΠ.Α. για απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με ΑΦΜ (997769589)   κατά το σχολικό έτος  2023-2024

154/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στους Φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2023-2024, για συνολικό αριθμό τεσσάρων (4) μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της ΔΥΠΑ και καθόρισε τον αριθμό των θέσεων.

3.     

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός αριθμού θέσεων Μαθητείας σε μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. για απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατά το σχολικό έτος 2023-2024».

155/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. του σχολικού έτους 2023-2024 και καθόρισε τον αριθμό των θέσεων.
4.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

156/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. του σχολικού έτους 2023-2024 και καθόρισε τον αριθμό των θέσεων.
5.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη στις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης)».

157/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης κατά έξι (6) μήνες ήτοι από 13 Μαΐου 2023 έως τις 13 Νοεμβρίου 2023.

6.     

Ημερήσιας Διάταξης

Οι εξελίξεις με την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση Α.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία και την επίθεση της αστυνομίας στους κατοίκους της Καλαμιάς.

158/23 Το Π.Σ. αποφάσισε και απαιτεί :

– Καμία αδειοδότηση, καμία έναρξη εργασιών εγκαταστάσεων ΑΠΕ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου της

Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον μέχρι την έγκριση του ειδικού τοπικού χωροταξικού.

– Όχι στην εγκατάσταση Φ/Β πάρκων στις περιοχές Καλαμιάς, Γαλατινής. Στην εγκατάσταση Α/Γ στο Μπούρινο και το Βέρμιο.

– Καμμία έναρξη εργασιών για εργοταξιακές εγκαταστάσεις για ΑΠΕ στο Βατερό, το Ξινό Νερό , το Λεχοβο κλπ.

– Να εκπονηθεί συνολική περιβαντολογική μελέτη για τα υπάρχοντα και τα υπό κατασκευή

αιολικά – φωτοβολταικά πάρκα (ουσιαστικά βιομηχανικές εγκαταστάσεις) από δημόσιο

φορέα με συμμετοχή της περιφέρειας για την ολοκληρωμένη αποτύπωση των συνεπειών στο φυσικό περιβάλλον, τις οικιστικές ζώνες, την προστασία των ορεινών όγκων και των δασών, του υδάτινου δυναμικού, την υγεία των κατοίκων, την συνολική οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

– Να υποχρεώνονται οι εταιρείες να αποσύρουν Α/Γ και Φ/Β και τις βάσεις τους μετά το πέρας της λειτουργίας τους , για πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

– Σημαντική μείωση και πλαφόν στην τιμή ρεύματος, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής των πράσινων και άλλων τελών, καμία διακοπή ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά, τους μικρούς επαγγελματίες και αγρότες.

– Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες στους συλληφθέντες στις κινητοποιήσεις της Καλαμιάς.

Το Π.Σ να σταθεί στο πλευρό τους και να τους παρέχει κάθε δικαστική συνδρομή και ηθική στήριξη για το δίκαιο και αποτελεσματικό αγώνα τους.

7.     

Ημερήσιας Διάταξης

Ονοματοδοσία Αίθουσας Συσκέψεων – Συνεδριάσεων Διοικητηρίου Π.Ε Φλώρινας, προς τιμή του Τραϊανού Πετκάνη.

159/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ονοματοδοσία της Αίθουσας Συνεδριάσεων της Π.Ε. Φλώρινας (Πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου) σε «Αίθουσα Συσκέψεων “Τραϊανός Πετκάνης”».
8.      Ημερήσιας Διάταξης

’Εγκριση τρόπου δημοπράτησης της μελέτης: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ της Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού 2.547.090,10 € (με Φ.Π.Α. 24%).

160/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης της μελέτης.
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«Ηλεκτροφωτισμός κόμβου εισόδου Κρανιδίων Δ. Σερβίων» Προϋπολογισμός: 34.700,00 € (με Φ.Π.Α.).

161/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.

10.   

Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με Θέμα: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

162/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

 Τροποποίηση σύμβασης «Υπηρεσιών Φύλαξης κτιρίου Π.Ε. Φλώρινας».

163/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της σύμβασης.
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 2023.

164/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 2023.
13.    Ημερήσιας Διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η/2023).

165/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η/2023).

14.   

Ημερήσιας Διάταξης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος.

166/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποχιονισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2023-2024»,

της ΣΑΝΠ 241, με κωδ. 2023ΝΠ24100024.

167/23 Απόσυρση
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση νέου σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο : «Έρευνα και Χαρτογράφηση περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση απινιδωτών (AEDs), Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για Ηλεκτρονικό σύστημα Ενημέρωσης – Επιτήρησης των απινιδωτών και Δημιουργία αποκλειστικών πατεντών στη σχεδίαση και κατασκευή κιβωτίων φύλαξης τους».

168/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το νέο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης.

17.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

169/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σκοπιμότητα και εξουσιοδοτεί το Περιφερειάρχη για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.
18.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) – του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ».

170/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης.
19.    Ημερήσιας Διάταξης

13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η/2023).

171/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 13η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η/2023).

20.   

Ημερήσιας Διάταξης

14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η/2023).

172/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η/2023).
21.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2023.

173/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2023.
22.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση έργου “Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου”.

174/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

23.   

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου του Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων, Αμυνταίου (Ανόρυξη Γεωτρήσεων και Κατασκευή Υπόγειου Δικτύου)», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 568.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

175/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης – εκτέλεσης του έργου.
24.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Πιλοτικό Ενεργειακά Θετικό Κτίριο – Η περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική Μακεδονία» Προϋπολογισμός: 530.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

176/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
25.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2023 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

177/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης των έργων.
26.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις Α.Ε.Π.Ο. λιγνιτωρυχείων Αμυνταίου – Λακκιάς και Πτολεμαΐδας

178/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία και ζήτα

1. Την ανάκληση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της τρέχουσας Διοικητικής διαδικασίας των υποβληθεισών από τη ΔΕΗ Α.Ε. ΜΠΕ για την τροποποίηση-ανανέωση των 33466/2301/07-04-21 ΑΕΠΟ του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου-Λακκιάς και 133314/2929/9-11-11 ΑΕΠΟ του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας, λαμβανομένου υπ’ όψιν του επικαιροποιημένου Π.Χ.Σ.Α. και των από αυτό προβλεπόμενων χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, με στόχο την αποκατάσταση και την αναπτυξιακή αξιοποίηση των ορυχείων προς όφελος της περιοχής και όχι στην περαιτέρω βιομηχανική εκμετάλλευσή τους προς όφελος τρίτων, όπως ορίζει άλλωστε το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.

2. Τη θέση των ΜΠΕ που αφορούν στην τροποποίηση- ανανέωση των ΑΕΠΟ για τα ορυχεία Αμυνταίου – Λακκιάς και Πτολεμαΐδας σε δημόσια διαβούλευση.

3. Την αναστολή εφαρμογής των ήδη εκδοθεισών ΑΕΠΟ εντός των ορυχείων, οι οποίες δημιουργούν τετελεσμένες και μη αντιστρέψιμες καταστάσεις, κόντρα σε κάθε νόμιμη και ορθολογική διαδικασία.”

 

Κοζάνη 3/7/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου