Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 295/2011 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου του Έργου : «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» για την Ένταξη στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 295/2011 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου του Έργου : «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» για την Ένταξη στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 295/2011 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου του Έργου : «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» για την Ένταξη στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

184/16

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 295/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 295/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 295/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2. Υποβολή Πρότασης Τροποποίησης του Ενταγμένου Έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 με Τίτλο: «Σχολή Πυροσβεστών και Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π.) στην Πτολεμαϊδα»

Υποβολή Πρότασης Τροποποίησης του Ενταγμένου Έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 με Τίτλο: «Σχολή Πυροσβεστών και Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π.) στην Πτολεμαϊδα»

Υποβολή Πρότασης Τροποποίησης του Ενταγμένου Έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 με Τίτλο: «Σχολή Πυροσβεστών και Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π.) στην Πτολεμαϊδα»

185/16

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στον Ε.Α.Π.

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στον Ε.Α.Π.

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στον Ε.Α.Π.

Κοζάνη 27/7/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος