Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/28-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/28-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/28-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 185/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με Τίτλο ¨Υποβολή Πρότασης Τροποποίησης του Ενταγμένου Έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 με Τίτλο: «Σχολή Πυροσβεστών και Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π.) στην ΠτολεμαϊδỨ

   186/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 185/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κοζάνη 29/7/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος