Οι εγκρίσεις της 51ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-9-2022)

Οι εγκρίσεις της 51ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-9-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Οι εγκρίσεις της 51ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-9-2022)

Οι εγκρίσεις της 51ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-9-2022)

Στην 51η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 ύψους 217 εκ., αυξημένο κατά 103 εκ. ευρώ συγκριτικά με το 2022.

Η αύξηση αφορά τις Δημόσιες Επενδύσεις, κυρίως στις νέες εντάξεις έργων ΕΣΠΑ περί τα 61 εκ. σε σχέση με την περσινή χρονιά και συνολικά 174 εκ. αφορούν επενδύσεις ενώ 42 εκ. αφορούν τις απαλλοτριώσεις του οικισμού Αγ. Αναργύρων Αμυνταίου Φλώρινας.

Θα ακολουθήσει και η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση του προϋπολογισμού.

Εγκρίθηκε η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της ΑΝΚΟ ΑΕ, της Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και του Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MASTER PLAN) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με προϋπολογισμού 136.400,00 €,

προκειμένου να αποτυπωθεί συνολική στρατηγική για τα επόμενα χρόνια, με άξονες, στόχους, προτεινόμενα στρατηγικά διαδημοτικά έργα, αλλά και σημαντικά αναπτυξιακά έργα σε επίπεδο Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, καθώς και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Συνεχίζεται μετά τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, το εμβληματικό έργο:

«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης», προϋπολογισμού 3.548.387,10 € πλέον Φ.Π.Α.  καθώς σήμερα ορίστηκε ο προσωρινός ανάδοχος και θα συνεχιστεί η διαδικασία με την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης

και εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μαρίνας» προϋπολογισμού 105.232,65 €.

Εγκρίναμε τη συμμετοχή της Περιφέρειας μας στους Πανελλήνιους αγώνες που διοργανώνουν οι Special Olympics Hellas, για την Κοζάνη και την Καστοριά και πολλές ακόμα συνδιοργανώσεις συνολικού ποσού 30.750,00 €,

καθώς και δαπάνη για προμήθεια υπολογιστών, για τον εκσυγχρονισμό των υπολογιστικών συστημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ποσού 89.465,00 €.