Νέα πνοή στην καινοτομία και στη συνεργασία δίνουν στη Δυτική Μακεδονία τα Θεματικά Πάρκα. Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Αγροτοδιατροφικού τομέα στην Αναρράχη σχεδιάζει η Περιφερειακή Αρχή

Νέα πνοή στην καινοτομία και στη συνεργασία δίνουν στη Δυτική Μακεδονία τα Θεματικά Πάρκα. Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Αγροτοδιατροφικού τομέα στην Αναρράχη σχεδιάζει η Περιφερειακή Αρχή

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Νέα πνοή στην καινοτομία και στη συνεργασία δίνουν στη Δυτική Μακεδονία τα Θεματικά Πάρκα. Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Αγροτοδιατροφικού τομέα στην Αναρράχη σχεδιάζει η Περιφερειακή Αρχή

Νέα πνοή στην καινοτομία και στη συνεργασία δίνουν στη Δυτική Μακεδονία τα Θεματικά Πάρκα.

Την Τοπική Κοινότητα Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης παρουσία στελεχών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., με στόχο την ενημέρωση της Τοπικής Κοινότητας για τη δημιουργία Θεματικού Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή.

Η ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο  της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Συνεργασία για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» από την ΑΝΚΟ.

Σκοπός του εγχειρήματος, ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη βέλτιστη υλοποίηση του σχεδιασμού της Περιφέρειας για τη δημιουργία Θεματικών Πάρκων στις περιοχές Δισπηλιό Καστοριάς, Αναρράχη Εορδαίας, Μεράς Αμυνταίου και Μαυραναίοι Γρεβενών.

Η χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας αυτής γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί την πρώτη φάση ανάπτυξης νέων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) στη Δυτική Μακεδονία για την κάλυψη του τεράστιου κενού σε τέτοιου είδους βασικών και αναγκαίων υποδομών για την προσέλκυση επενδύσεων και επενδυτών που έλειπαν.

Πρόκειται για την εφαρμογή της μελέτης της εταιρείας REDEPLAN, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στη συνέχεια ανατέθηκε στην ΑΝΚΟ η υλοποίηση.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Αναρράχης και σε φορείς της Εορδαίας μεταξύ άλλων τόνισε «Ο σχεδιασμός της υλοποίησης του Πάρκου είναι απαραίτητο, να γίνει μέσα από διαδικασίες διαφάνειας που θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και θα μοιραστούν το όραμα από κοινού για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας.

Τα Επιχειρηματικά  πάρκα μπορούν να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες για την επίτευξη ευρύτερων στόχων της τοπικής κοινότητας, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση.

Προωθούν την καινοτομία και προστατεύουν το περιβάλλον.

Τα Θεματικά πάρκα δημιουργούν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεργασία και την καινοτομία ως χώροι όπου δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα μπορούν να αναπτύξουν συνεργασίες και ερευνητικά προγράμματα με πολλαπλούς σκοπούς.

Όπως την εξέλιξη της τεχνολογίας, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της οικονομικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται και προσφέρονται από τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε αυτά».

 

 

Νέα πνοή στην καινοτομία και στη συνεργασία δίνουν στη Δυτική Μακεδονία τα Θεματικά Πάρκα. Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Αγροτοδιατροφικού τομέα στην Αναρράχη σχεδιάζει η Περιφερειακή Αρχή Νέα πνοή στην καινοτομία και στη συνεργασία δίνουν στη Δυτική Μακεδονία τα Θεματικά Πάρκα. Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Αγροτοδιατροφικού τομέα στην Αναρράχη σχεδιάζει η Περιφερειακή Αρχή Νέα πνοή στην καινοτομία και στη συνεργασία δίνουν στη Δυτική Μακεδονία τα Θεματικά Πάρκα. Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Αγροτοδιατροφικού τομέα στην Αναρράχη σχεδιάζει η Περιφερειακή Αρχή