Εκπαίδευση στη ΣΕΘΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25 [Επιλογή Μονίμων Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)]

Εκπαίδευση στη ΣΕΘΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25 [Επιλογή Μονίμων Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)]

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Εκπαίδευση στη ΣΕΘΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25 [Επιλογή Μονίμων Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)]

Σχετ.

α. Το αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/57/19775/07-12-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

β. Το αριθ. πρωτ. Φ.331.2/17/260707/Σ.9380/22-11-23 (ΑΔΑ: ΨΧΝ56-Α60) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), με θέμα: «Εκπαίδευση στη ΣΕΘΑ [Επιλογή Μονίμων Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) [Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 25]»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσονται, για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, για φοίτηση στην 77η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, τρεις (3) θέσεις Μονίμων Υπαλλήλων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι ενδέχεται να καταλάβουν θέσεις που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.

Οι υποψήφιοι που θα προταθούν για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, επιλέγονται μέσω της προβλεπόμενης από κάθε φορέα διαδικασίας και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις καθώς και να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία (σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό).

Μεμονωμένες αιτήσεις υποψηφίων δε δύναται να αξιολογηθούν.

Η προθεσμία αποστολής των σχετικών προτάσεων των οικείων Υπηρεσιών, λήγει στις 26 Απριλίου 2024, όπως προβλέπεται από το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εθνικής, Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης-Διακλαδικών Σχολών του Γ.Ε.ΕΘ.Α.,
τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6573054, e-mail: geetha.b2@hndgs.mil.gr.

Εκπαίδευση στη ΣΕΘΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25 [Επιλογή Μονίμων Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)]

 

Για την Π.Δ.Μ.