Έγκριση σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 19.961.018€ για την «χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού αποτυπώματος σε φορείς των Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας»

Έγκριση σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 19.961.018€ για την «χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού αποτυπώματος σε φορείς των Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας» από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έγκριση σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 19.961.018€ για την «χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού αποτυπώματος σε φορείς των Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας» από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Έγκριση σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 19.961.018€ για την «χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού αποτυπώματος σε φορείς των Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας»

 

Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος η «χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού αποτυπώματος στις Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας» ύψους 19.961.018 € που αφορά το πρόγραμμα Υποστήριξης Πρασίνου και Βιώσιμου Μετασχηματισμού των Λιγνιτικών Περιοχών.

Μεταξύ των άλλων  δικαιούχων φορέων των πόρων του Πράσινου ταμείου, τα έργα που εγκρίθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αφορούν ανάμεσα στα άλλα την Ενεργειακή Κοινότητα ΤΟΕΒ Δυτικής Μακεδονίας ύψους 3.000.000 € για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος όλων των ΤΟΕΒ της Περιφέρειας.

Την μελέτη αρδευτικού Χειμαδίτιδας της Π.Ε. Φλώρινας ύψους 2.010.000 € καθώς και την μελέτη αρδευτικού Βεγορίτιδας με το ποσό των 2.530.000 €, με σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών άρδευσης που θα αντικαταστήσουν τις γεωτρήσεις και θα ωφελήσουν αφενός τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή και αφετέρου το περιβάλλον και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής των λιμνών.

Τέλος εγκρίθηκαν 874.000 €, για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου κέντρου έρευνας βιοποικιλότητας με σκοπό την συστηματική καταγραφή, μελέτη και αξιοποίησης της μοναδικής βιοποικιλότητας της Δυτικής Μακεδονίας.