Χρηματοδότηση δράσεων γλυπτικής και ψηφιακών προβολών σε κτίρια της πόλης της Φλώρινας, προϋπολογισμού 75.000 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων γλυπτικής και ψηφιακών προβολών σε κτίρια της πόλης της Φλώρινας, προϋπολογισμού 75.000 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Χρηματοδότηση δράσεων γλυπτικής και ψηφιακών προβολών σε κτίρια της πόλης της Φλώρινας, προϋπολογισμού 75.000 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων γλυπτικής και ψηφιακών προβολών σε κτίρια της πόλης της Φλώρινας, προϋπολογισμού 75.000 ευρώ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση πολιτιστικών παρεμβάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών στην πόλη της Φλώρινας, προϋπολογισμού 75.000 ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Φλώρινας.

Η πράξη αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων με σκοπό την προβολή τού έργου τής Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας στο ευρύ κοινό, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και στην ανάδειξη της πόλης της Φλώρινας.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

1. Συμπόσιο γλυπτικής μαρμάρου.

Αφορά προσκλήσεις σε διακεκριμένους γλύπτες καλλιτέχνες οι οποίοι θα δημιουργήσουν γλυπτικά έργα προσαρμοσμένα στο τοπίο και στην παράδοση της πόλης της Φλώρινας.

Η διαδικασία φιλοτέχνησης των έργων θα είναι ανοιχτή και θα συντελείται μπροστά στα μάτια των θεατών.

Πρόκειται για πολιτιστική εκδήλωση ιδιαίτερης σημασίας, καθώς συνδέει τον τομέα των εικαστικών τεχνών με την τοπική κοινωνία, δίδοντας την δυνατότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες να γνωρίσουν σημαντικούς καλλιτέχνες και να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την δημιουργία ενός έργου τέχνης: από το αρχικό ακατέργαστο υλικό και τις φάσεις της επεξεργασίας του, έως και την ολοκληρωμένη μορφή του.

Το συμπόσιο θα είναι διάρκειας 25 ημερών, σε χώρο ανοικτό στο κοινό που θα διασφαλίζεται η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία.

Τα γλυπτά θα παραμείνουν στην πόλη της Φλώρινας και θα αποτελούν περιουσία της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Αποτέλεσμα του συμποσίου θα είναι η δημιουργία Πάρκου Εξωτερικής Γλυπτικής σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Φλώρινας εντός της εγκεκριμένης περιοχής ΒΑΑ, αποτελώντας πόλο έλξης επισκεπτών στην πόλη.

2. Χαρτογράφηση προβολής (projection mapping) σε κτίρια της πόλης της Φλώρινας.

Αφορά διεθνή πρόσκληση σε καλλιτέχνες που ασχολούνται με τη χαρτογράφηση προβολής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για προβολή χαρτογράφησης σε ιστορικά κτίρια (και πιθανά και σύγχρονα κτίρια) της πόλης της Φλώρινας που να αναδεικνύει την αρχιτεκτονική τους αλλά και πιθανά ιστορικές αναφορές και χρήσεις τους αλλά και την ευρύτερη ιστορία της πόλης.

Η δράση που θα υλοποιηθεί μέσω της τεχνολογίας προβολής χαρτογράφησης (projection mapping) θα συνδέσει υψηλής ποιότητας οπτικοακουστικό υλικό με την αρχιτεκτονική του κάθε κτιρίου.

Βίντεο, δισδιάστατα και τρισδιάστατα animation, ειδικά σχεδιασμένα για την προβολή- λαμβάνοντας υπόψη και αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική των κτιρίων – αφηρημένα ή αφηγηματικά – με γραμμικές ή μη γραμμικές αφηγήσεις- που μπορούν να αφορούν στην ιστορία των κτιρίων, στις προγενέστερες χρήσεις τους, στην ιστορία τής πόλης, στις προσωπικότητες που έχουν εργαστεί ή ζήσει στην πόλη (Αγγελόπουλος κ.λπ.), θα δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο θέαμα στο δημόσιο χώρο της πόλης.

Το projection mapping θα έχει ελάχιστη διάρκεια 30 λεπτά και θα παρουσιαστεί στο κοινό δύο ημέρες, σε επαναλαμβανόμενες προβολές.

Η Πράξη περιλαμβάνει, επιπλέον, δράσεις δημοσιότητας, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης με βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των δράσεων, καθώς και δημιουργία ψηφιακού καταλόγου και διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας αρχειοθέτησης και παρουσίασης του συνολικού υλικού τής δράσης και του υλικού τεκμηρίωσης, όπως θα προκύψει από τις καταγραφές.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6:

«Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym  &   Instagram: @eyd_dym