Διαγωνισμός

Αποκατάσταση κατολισθήσεων – Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας / Δ/νση Τεχνικών Έργων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων – Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», με προϋπολογισμό #100.000,00 Ευρώ#.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών :

– κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ», με προϋπολογισμό # 81.234,05 Ευρώ# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα):

  • Δαπάνη Εργασιών : 59.862,97 €
  • ΓΕ +ΟΕ (18%) : 10.775,33 €
  • Απρόβλεπτα (15%) : 10.595,75 €
  • Αναθεώρηση : 66,76 €
  • Φ.Π.Α. (23%) : 18.699,19 €
  • Σύνολο : 100.000,00 €
  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο), Φλώρινα, μέχρι τις 26/11/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τύπου Β της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-54521, Fax επικοινωνίας 23850-54524, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μουρατίδης Κωνσταντίνος, ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850-54513, αρμόδια υπάλληλος κ. Δούκα Σταυρούλα.
  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (στην έδρα της υπηρεσίας) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).

Πατήστε εδώ.