Ανοίγει ο δρόμος για τις μετεγκαταστάσεις Αναργύρων-Μαυροπηγής

Ανοίγει ο δρόμος για τις μετεγκαταστάσεις Αναργύρων-Μαυροπηγής

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ανοίγει ο δρόμος για τις μετεγκαταστάσεις Αναργύρων-Μαυροπηγής

Παράθυρο για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Αναργύρων-Μαυροπηγής ανοίγει η εκπόνηση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) Κοζάνης και Φλώρινας.

Στην 1η συνεδρίαση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Ε.Γ.Ε.) της 14ης Νοεμβρίου 2023 (που συστήθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 10-01-2023), μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και το πρόβλημα των μετεγκαταστάσεων για το οποίο και όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίασης:

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα ΕΠΣ περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους, εντός της περιοχής επέμβασης, αλλά είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτό τα ΕΠΣ να και εκτός της Περιοχής Επέμβασης προσδιορίζουν υποδομές, μέτρα και όρους που είναι αναγκαίοι για την οργανική ενσωμάτωση της περιοχής επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή που την περιβάλλει. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα επισημάνθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της ΕΓΕ από τον κ. Τσιούμαρη.

Η  δυνατότητα αυτή αξιοποιείται ήδη από το ΕΠΣ Πτολεμαΐδας με την πρόβλεψη της δημιουργίας δύο οικισμών εντός της ευρύτερης περιοχής, ως εξής:

  • Στην εκτός σχεδίου «Κουρί» της ΔΕ Πτολεμαΐδας του Δ. Εορδαίας, σε έκταση περ. 740 στρ., με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Αναργύρων της ΤΚ Αναργύρων, ΔΕ Αετού, Δ. Αμυνταίου.
  • Στην εκτός θέση « Ρεμιναλάρ» στο «αγρόκτημα Μαυροπηγής» δυτικά του Μαυροδενδρίου και από τη δυτική πλευρά της ΕΟ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, σε έκταση περ. 395 στρ., με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις έχουν  εκπονηθεί και αποσταλεί στο ΣτΕ προς έγκριση σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για την έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων για τη μετεγκατάσταση των οικισμών Αναργύρων και Μαυροπηγής, τα οποία όμως απορρίφθηκαν επειδή δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη σε επίπεδο υπερκείμενου, χωροταξικού ή πολεοδομικού, σχεδιασμού (βλ. αντιστοίχως ΣτΕ 191/2022 και ΣτΕ 100/2022). Η πρόβλεψη των δύο αυτών οικισμών από το ΕΠΣ Πτολεμαΐδας καλύπτει αυτήν την έλλειψη, και συνεπώς η ολοκλήρωση της έγκρισης των ρυμοτομικών σχεδίων τους θα μπορεί να γίνει μετά την έγκριση του ΕΠΣ.»

Ανοίγει ο δρόμος για τις μετεγκαταστάσεις Αναργύρων-Μαυροπηγής

Ανοίγει ο δρόμος για τις μετεγκαταστάσεις Αναργύρων-Μαυροπηγής