Διαγωνισμός

Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας Στην Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας Στην Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΖΑΝΗ, 50 100

Σημεία επαφής: α)  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)

Τηλέφωνο: +30 2461052682, Fax: +30 2461052685

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.1)   Τίτλος έργου: Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας Στην Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

II.1.2)   Έργα. Εκτέλεση. Τόπος: ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

II.1.3)   Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση

II.1.5)   Αντικείμενο του έργου.

Περιλαμβάνει την κατασκευή δύο βασικών κτιριακών συγκροτημάτων: Του συγκροτήματος της Διοίκησης, και του συγκροτήματος της Εκπαίδευσης.

1) Το κτίριο Διοίκησης αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα πάνω από το έδαφος και ένα επίπεδο υπογείου.

Η συνολική επιφάνεια των υπέργειων ορόφων υπολογίζεται σε 5.376,98 μ2

Η επιφάνεια του υπογείου υπολογίζεται σε 2.187,85 μ2

2) Το κτιριακό συγκρότημα εκπαίδευσης αποτελείται από ένα κτίριο υποδοχής και γραφείων και δύο όμοια κτίρια με χώρους εργαστηρίων και διδασκαλίας.

Το κτίριο υποδοχής και γραφείων έχει συνολική επιφάνεια των υπέργειων ορόφων υπολογίζεται σε 3.171,23 μ2 ενώ η επιφάνεια του υπογείου υπολογίζεται σε 711,27 μ2

Τα κτίρια εργαστηρίων και διδασκαλίας :

Τα κτίρια αυτά αποτελούνται από δύο επίπεδα και είναι όμοια μεταξύ τους. Καλύπτουν τις ανάγκες εκπαίδευσης με τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας .

Η συνολική επιφάνεια των υπέργειων ορόφων υπολογίζεται σε 8.024,22 μ2

Η επιφάνεια του υπογείου υπολογίζεται σε 4.252,01 μ2.

Υπόγειοι χώροι του συγκροτήματος : Και τα τρία επί μέρους κτίρια του συγκροτήματος φέρουν υπόγειους χώρους, όπου χωροθετούνται οι χώροι Η/Μ του συγκροτήματος, οι βοηθητικοί χώροι αυτού, καθώς και οι χώροι υγιεινής, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών των χώρων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ : 16.572,43 μ2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ : 7.151,13 μ2

Συνολικά στο συγκρότημα που αφορά το χώρο διδασκαλίας θα υπάρχουν :

15 αίθουσες διδασκαλίας, 13 αίθουσες εργαστηρίων, 2 αίθουσες εργαστηρίων υπολογιστών, 2 αμφιθέατρα διδασκαλίας, 3 αίθουσες σεμιναρίων.

Επισυνάπτονται: