46η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-12-2015)

Διοικητήριο ΖΕΠ

46η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-12-2015)

46η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-12-2015) – 46η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-12-2015) – 46η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-12-2015)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 3/12/2015 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω κλείσιμου του έτους και ανάγκη λήψης απόφασης επί συγκεκριμένων θεμάτων, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση ή μη της παραίτησης από το ένδικο μέσο της αναίρεσης της Π.Ε. Καστοριάς, σχετικά με την αριθμ. 23/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 3. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωση που αφορούν στο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 5. Έγκριση του αρ. 21/20-10-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με αριθ. 10/2015, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για τα έτη 2015-2016
 6. Έγκριση δαπάνη για την προμήθεια χρωμάτων, ασφαλτομίγματος και λοιπών υλικών για τον ελαιοχρωματισμό των δεξαμενών διήθησης και κροκίδωσης του ταχυδιυλιστηρίου του Φράγματος Πραμόριτσας Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση δαπάνης για την στήριξη αστέγων και απόρων πολιτών της Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση δαπάνης για την οργάνωση εκδήλωσης για την υποδοχή στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης

  όλων των συλλόγων, φορέων, παιδικών χορωδιών, εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης, το διάστημα Χριστούγεννα 2015 – Πρωτοχρονιά 2016 για τις καθιερωμένες ευχές και την ανταλλαγή δώρων και διαφόρων αναμνηστικών

 9. Έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες σίτισης και ένδυσης απόρων οικογενειών ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
 10. Έγκριση δαπάνης για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2016
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση πληρωμής δαπανών ( εξαγορά ακινήτων στη θέση «ΠΑΤΩΜΑΤΑ» Δήμου Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 15. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.