Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Aνωτέρου Συμβούλου στο Γραφείο Συνδέσμου στις Βρυξέλλες της Γραμματείας του RCC

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Aνωτέρου Συμβούλου στο Γραφείο Συνδέσμου στις Βρυξέλλες της Γραμματείας του RCC (1-8-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Aνωτέρου Συμβούλου στο Γραφείο Συνδέσμου στις Βρυξέλλες της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) (1-8-2023)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Aνωτέρου Συμβούλου στο Γραφείο Συνδέσμου στις Βρυξέλλες της Γραμματείας του RCC (1-8-2023)

Σύμφωνα με το Α.Π. 39145/20-07-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, γνωστοποιείται η ακόλουθη προκήρυξη θέσης Ανωτέρου Συμβούλου στο Γραφείο Συνδέσμου στις Βρυξέλλες της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), με στοιχεία:

006-022_Senior Advisor of the Liaison Office in Brussels for the Regional Cooperation Council Secretariat

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1η Αυγούστου 2023,17:00 CET.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.rcc.int/vacancies

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

 

Ε λ έ ν η Ρ ο ύ φ ο υ

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή:

– Γ ρ α φ ε ί ο Υπουργού

– Γ ρ α φ ε ί ο Υφυπουργού

– Γ ρ α φ ε ί ο Γενικού Γραμματέα

– Δ / ν σ η Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Aνωτέρου Συμβούλου στο Γραφείο Συνδέσμου στις Βρυξέλλες της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) (1-8-2023), ΑΔΑ: 6Τ5446ΜΤΛ6-ΩΥΟ

 

Για την Π. Δ. Μ.