Ανακοίνωση απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης για τις νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Ανακοίνωση απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης για τις νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης για τις νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ

 

Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων των προκηρύξεων, χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, ήτοι από 10/07/2023 έως και 24/07/2023.

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί, όπως ο νόμος ορίζει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το υπαίθριο εμπόριο,  openmarket.mindev.gov.gr