Ανακοίνωση απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης για τις νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Ανακοίνωση απόφασης οριστικών αποτελεσμάτων της επαναπροκήρυξης για τις νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση απόφασης οριστικών αποτελεσμάτων της επαναπροκήρυξης για τις νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ

 

Από τις 04/08/2023 έως και τις 31/08/2023, οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί οριστικά, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, απαιτείται όπως προσκομίσουν (με e-mail ή ταχυδρομικά ή δια ζώσης) και τα λοιπά υποχρεωτικά δικαιολογητικά και στοιχεία, ανά κατηγορία, που η προκήρυξη όριζε, προκειμένου να εκδοθούν – χορηγηθούν οι νέες άδειες, ταυτόχρονα με το δικαίωμα της πλανόδιας δραστηριοποίησης.

Συνημμένα:

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (pdf)

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (pdf)

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (pdf)

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (pdf)

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ (pdf)