Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Μετατάξεις
Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής κατά τη συνεδρίασή της 02.03.2016 προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων, από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά ΝΠΙΔ και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου (σύμφωνα με την αριθμ.110/2016 απόφ.Λ.Ε. σε ορθή επανάληψη).

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων με μετάταξη υπαλλήλων και με έδρα τα Χανιά σύμφωνα με την αριθμ. 306/2016 αποφ.Λ.Ε., είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση