13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022)

13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022)

13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022)

Σήμερα στην 13η Οικονομική Επιτροπή για το 2022, δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις για την συνέχεια σημαντικών έργων της Περιφέρειας μας.

Συνοπτικά, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και δημοπράτησης καθώς και οι Συγκροτήσεις Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης των έργων

α) «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000,00 € και

β) «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου», προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000,00 €.

Εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2021-2022» προϋπολογισμού 4.000.000,00 €.

Εγκρίθηκε η σύσταση της  Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Παραλαβής, για την προμήθεια ενός ελκυστήρα-τράκτορα, ενός ισοπεδωτή γαιών και δύο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα & αλατοδιανομέα για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 1, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020.

Τέλος, εγκρίθηκαν οι δαπάνες των μελετών που αφορούν την υψηλή γέφυρα των Σερβίων και συγκεκριμένα α) “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, β) “ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, γ) “ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΗΔΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Διοίκησης & Οικονομίας
Μενέλαος Μακρυγιάννης