Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δύο (2) έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Υπογραφή τριών (3) Εντάξεων Πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», συνολικού προϋπολογισμού 2.411.726,37€

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή τριών (3) Εντάξεων Πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», συνολικού προϋπολογισμού 2.411.726,37€

Υπογραφή τριών (3) Εντάξεων Πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», συνολικού προϋπολογισμού 2.411.726,37€

Τις Εντάξεις τριών (3) Πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», συνολικού προϋπολογισμού 2.411.726,37€, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.

Αναλυτικότερα, αφορά στις εντάξεις των παρακάτω Πράξεων:

  • «Κτιριακές εγκαταστάσεις Δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στη Ζ.Ε.Π. του Δήμου Κοζάνης».

Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 2.062.748,37€.

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό τη δημιουργία Στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση και Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμΕΑ δυναμικότητας 20-25 ατόμων.

  • «Προμήθεια δυο (2) Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία».

Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 230.000,00€.

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά στην προμήθεια δυο (2) καινούριων μικρών λεωφορείων μεταφοράς ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με νοητική στέρηση Π.Ε. Κοζάνης.

  • «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου».

Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Βοΐου, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 118.978,00€.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας προς τους ηλικιωμένους του Δήμου με την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού εστίασης στο Κ.Η.Φ.Η Σιάτιστας και την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου Van για τις ανάγκες μεταφοράς γευμάτων σε όλα τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου.

Τα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφερειακή Αρχή, προχωράει με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση έργων αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες και συμπολίτες μας με ιδιαίτερες ανάγκες, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας που καταβάλλει για να καταστήσει τη Δυτική Μακεδονία την πλέον φιλική Περιφέρεια σε ΑμΕΑ αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων των Δυτικομακεδόνων.