Υποβλήθηκε δύο μέρες μετά την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή, στο ΠΑΑ η πρόταση του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης, στο ΤΟΕΒ Σερβίων»

Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Υποβλήθηκε δύο μέρες μετά την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή, στο ΠΑΑ η πρόταση του έργου:

Υποβλήθηκε δύο μέρες μετά την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή, στο ΠΑΑ η πρόταση του έργου:

«Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης, στο ΤΟΕΒ Σερβίων»

προϋπολογισμού 2.199.859,20 €