Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 1

Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με τον Πρύτανη Θεόδωρο Θεοδουλίδη, τον Πρόεδρο του τμήματος Γεώργιο Νενέ, τους Καθηγητές του τμήματος και τους Αντιπεριφερειάρχες Ενέργειας – Υποδομών και Περιβάλλοντος Καλλιόπη Κυριακίδου, Παιδείας και Πολιτισμού Όλγα Πουταχίδου και Περιφερειακής Ανάπτυξης Νικόλαο Λυσσαρίδη.

Κατά τη διάρκεια της πεντάωρης συζήτησης, έγινε παρουσίαση προτάσεων από τους Καθηγητές και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία και η εξειδίκευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε κρίσιμους τομείς για την περιφερειακή ανάπτυξη.

«Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι της επιστημονικής γνώσης και των επιστημονικών εφαρμογών στην πράξη, καθώς είναι στρατηγική επιλογή μας το νέο παραγωγικό μας μοντέλο να βασίζεται στην επιστημονική γνώση και τα επιτεύγματα αυτής, να αποτυπώνονται στην πράξη  προς όφελος της κοινωνίας», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.

Οι Καθηγητές του Τμήματος εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το ενδιαφέρον της Περιφερειακής Αρχής και παρουσίασαν συνοπτικά τα επιτεύγματά και τις καινοτόμες προτάσεις εφαρμοσμένης έρευνας, που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια  προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της περιφερειακής ανάπτυξης.

  • Γεώργιος Νενές (Βιομηχανική Διοίκηση, Data analysis, operations research and optimization)
  • Νικόλαος Σαπίδης (Τομέας Κατασκευών και Υλικών, Εξοπλισμός & τεχνολογίες λογισμικών για computer-aided design & manufacturing)
  • Δημήτριος Γιαγκόπουλος (φοιτητική ομάδα Tyφoon, αποθήκευση Η2 σε ελαφρές δεξαμενές από CFRP για πιέσεις άνω των 700bar, έλεγχος δομικής ακεραιότητας για μείωση διακινδύνευσης των υποδομών μέσω μεθόδων μηχανικής μάθησης, ανάπτυξη λογισμικών προσομοίωσης με τεχνικές AI)
  • Αθηνά Κρέστου (Τεχνολογία Υλικών και κυκλική οικονομία)
  • Αντώνης Τουρλιδάκης (Γενική παρουσίαση της Ενεργειακής Κατεύθυνσης και θέματα ρευστομηχανικής)
  • Γεώργιος Μαρνέλλος (Νέες τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας)
  • Στάθης Κωνσταντινίδης (Δέσμευση CO2: δυνατότητες και οφέλη για τη Δυτική Μακεδονία)
  • Γεώργιος Πανάρας (Ζητήματα ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος & ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και παραγωγικών μονάδων)
  • Νικόλαος Ταουσανίδης (Τηλεθέρμανση-τηλεψύξη, Μικροδίκτυα διανομής ενέργειας, Αξιοποίηση δυναμικού ΑΠΕ Δ.Μακεδονίας)
  • Σάββας Δουβαρτζίδης (Φοιτητική ομάδας PERSEUS Racing)

 

Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 1 Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2 Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 3 Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 4