Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 73.593,49 € (με Φ.Π.Α).

Το έργο περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες για την επέκταση του αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος, έκτασης περίπου 175 στρεμμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης.

Οι εργασίες αφορούν την εκσκαφή τάφρων αρδευτικού δικτύου σε μήκος 1585 μέτρων, την τοποθέτηση αρδευτικών αγωγών την κατασκευή δυο τυποποιημένων φρεατίων και πέντε αρδευτικών υδροληψιών δικτύου καθώς και την κατασκευή διάβασης δικτύου από ρέμα.

Η Περιφερειακή Αρχή αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα του πρωτογενούς τομέα στην τοπική οικονομία, υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομών για την στήριξη και ανάπτυξη του με γνώμονα την καθημερινή εξυπηρέτηση  των αγροτών, την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και την δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.