Συνεδρίαση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιακών Στελεχών συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης Μενέλαος Μακρυγιάννης για την κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος για το 2022 -β-

Συνεδρίαση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιακών Στελεχών συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης Μενέλαος Μακρυγιάννης για την κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος για το 2022

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνεδρίαση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιακών Στελεχών συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης Μενέλαος Μακρυγιάννης για την κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος για το 2022

Συνεδρίαση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιακών Στελεχών συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης Μενέλαος Μακρυγιάννης για την κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος για το 2022

Συνεδρίαση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιακών Στελεχών, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, του Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΔΜ, του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, των Διευθυντών Τεχνικών Έργων, των Διευθυντών Οικονομικών Υπηρεσιών, του Διευθυντή Αναπτυξιακού προγραμματισμού αλλά και του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΔΜ, συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης Μενέλαος Μακρυγιάννης για την κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος για το 2022.

Το τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειάς μας θα είναι πλήρως εναρμονισμένο και συσχετισμένο με τον προϋπολογισμό αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του, έτσι ώστε να αποτυπώνονται πλήρως στον προϋπολογισμό τα Τεχνικά Έργα ανά Περιφερειακή Ενότητα, αλλά και ενοποιημένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας του Τεχνικού προγράμματος από τους αρμόδιους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, και την ορθότερη αποτύπωση των Οικονομικών δεικτών του προγράμματος από την Αντιπεριφέρεια Οικονομικών και Διοίκησης.

Στο διάλογο που ακολούθησε τέθηκαν οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης σε κλίμα συμπαράστασης και συνεργασίας τόνισε ότι είναι στο πλάι τους και θα γίνουν από πλευράς του όλες οι δυνατές ενέργειες για να παράγουμε έργο με θυσιαστική συμμετοχή και προσφορά στην πατρίδα και τον τόπο μας.

 

Συνεδρίαση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιακών Στελεχών συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης Μενέλαος Μακρυγιάννης για την κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος για το 2022