Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού ο κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης