Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία 1b

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τον Δήμο Niepolomice της Πολωνίας, τον έκτο μήνα υλοποίησης του έργου, στο πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών και οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν διαδικτυακά.

Στη συνάντηση εργασίας στο Δήμο Niepolomice, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των Καλών Πρακτικών από την Πολωνία και τη Ρουμανία, εταίρους του έργου REGIO-MOB.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους ομιλητές και εκπροσώπους του Δήμου Niepolomice, οι οποίοι παρουσίασαν νέα έργα και καλές πρακτικές της περιοχής τους.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα ήταν η εφαρμογή συστήματος Park & Ride, το οποίο συνέβαλε στην βελτίωση της επικοινωνίας από και προς το Δήμο Niepolomice.

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις στο σύστημα των μέσων μαζικής μεταφοράς της Κρακοβίας (αύξηση των διαδρομών σε γραμμές με αυξημένη ζήτηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και δημιουργία νέων λεωφορειακών γραμμών με σκοπό τη σύνδεση περιφερειακών περιοχών με το κέντρο του Δήμου Niepolomice) και κατασκευή νέων ποδηλατικών υποδομών στο Δήμο Niepolomice.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι τρεις πρακτικές βιώσιμης κινητικότητας που υιοθετήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η πρώτη είχε τίτλο «Ασπίδα Κινητικότητας» και περιελάμβανε διαμόρφωση χώρων για τους πεζούς σε δρόμους και πεζοδρόμια με στόχο τη διατήρηση επαρκούς απόστασης μεταξύ των μετακινούμενων.

Η δεύτερη είχε τίτλο «Δρομολόγια αναψυχής κατά την πανδημία» και περιελάμβανε οργανωμένα ταξίδια με δημόσιες συγκοινωνίες σε περιαστικές περιοχές ώστε να βελτιωθεί η ψυχολογική κατάσταση των πολιτών.

Η τρίτη είχε τίτλο «Μεταφορά σε χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια του COVID-19» και περιελάμβανε δρομολόγια μεταφοράς των πολιτών στην εργασία τους με στόχο την αποφυγή συνωστισμού στα Μ.Μ.Μ.

Τέλος, παρουσιάστηκε το εμβληματικό έργο “Climate Quarter”, που θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε υποδομές, στην ποιότητα των δημόσιων χώρων και στην αύξηση πρασίνου με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, εκπρόσωποι της Ρουμανίας παρουσίασαν τις Καλές Πρακτικές, τις ενέργειες και τα μέτρα που έλαβαν κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Αρχικά παρουσιάστηκε η δωρεάν εφαρμογή Craiova Transport App, ένα νέο εργαλείο μέσω του οποίου οι επιβάτες ενημερώνονται για την ώρα άφιξης του μεταφορικού μέσου στο σταθμό, για τα υφιστάμενα δρομολόγια και για την προμήθεια εισιτηρίων χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η καλή πρακτική ενίσχυσης δρομολογίων με στόχο την εξυπηρέτηση περισσότερων πολιτών από τα λεωφορεία.

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στελέχη της Ομάδας Έργου REGIO-MOB, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και εκπρόσωποι της Αναδόχου Εταιρείας DOTSFOT A.E., Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης του έργου REGIO-MOB (5th Call Interreg Europe).

* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.

Ιστότοπος έργου:

www.interregeurope.eu/regio-mob/

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Χριστοπούλου Παρασκευή, Δρ Συγκοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Έξυπνης Εξειδίκευσης και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τηλ. 2461052726, email: p.christopoulou@pdm.gov.gr

 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία 1

regiomob eu λογότυπο  Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία 2 Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία 3 Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία 4 Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου REGIO-MOB στην Πολωνία 5