Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/23-5-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/23-5-2022 συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/23-5-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 96/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Ημερήσιας Διάταξης

Εξουσιοδότηση Γενικού Διευθυντή Διοίκησης & Οικονομικών.

97/22 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το Γενικό Διευθυντή Διοίκησης & Οικονομικών να εκπροσωπεί την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην τράπεζα της Ελλάδος για τραπεζικές συναλλαγές.
3. Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός  αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με ΑΦΜ (997769589) κατά την περίοδο 2022-2023».

98/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον καθορισμό  αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Επιλογή μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

99/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επιλογή μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου:

«ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 3.580.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

100/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου:

«ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμός: 3.580.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου:

“Επέκταση Δικτύου Πολυαιθυλενίου και Συνδέσεις Οικιακών και Εμπορικών Πελατών στα Δίκτυα Χαμηλής Πίεσης (4 bar), της Πόλης της Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”.

101/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου:

“Επέκταση Δικτύου Πολυαιθυλενίου και Συνδέσεις Οικιακών και Εμπορικών Πελατών στα Δίκτυα Χαμηλής Πίεσης (4 bar), της Πόλης της Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

7. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου “Εργασίες υγρομόνωσης Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης” του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».

102/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου “Εργασίες υγρομόνωσης Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης” του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».

 

Κοζάνη 27/5/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου