Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. της Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-7-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-7-2023)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
 2. Τη με αριθμό 46/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 3. Τη με αριθμό 47/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 4. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

Καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

 1. Βόσδου Σωτήριο
 2. Μάνο Θωμά
 3. Χατζηζήση Λάμπρο
 4. Γιαννακίδη Σταύρο
 5. Κάτανα Ηλία
 6. Στρατάκη Ιωάννη

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, Αίθουσα Συσκέψεων), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1: Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 36η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

2: Έγκριση ένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021, μετά την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461 0 52 620).

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ένταξης Έργων 

στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας 

 

Αικατερίνη Δαδαμόγια 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 
 2. Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ένταξης στο Ε.Α.Π. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ.Σεραφείμ Λιάπη
 2. Δήμοι Π.Ε. Κοζάνης  
 3. Δήμοι Π.Ε. Φλώρινας 
 4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  
 5. Επικεφαλής Παρατάξεων Π.Δ.Μ. 
 6. ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (κ. Κ. Αυξέντης) 
 7. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ. 
 8. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.