Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης έργων στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση στην 5η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-9-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στην 5η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-9-2023)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
 2. Τη με αριθμό 46/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 3. Τη με αριθμό 47/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 4. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

Καλεί

 

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

 1. Βόσδου Σωτήριο
 2. Μάνο Θωμά
 3. Χατζηζήση Λάμπρο
 4. Γιαννακίδη Σταύρο
 5. Κάτανα Ηλία
 6. Στρατάκη Ιωάννη

σε συνεδρίαση τη Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20:00 μ.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, Αίθουσα Συσκέψεων), για λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος:

1: Έγκριση ένταξης- τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021, μετά την 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.), την έγκριση κατανομών ΕΑΠ 2017-2021

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461 0 52 620).

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ένταξης Έργων 

στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας 

 

Αικατερίνη Δαδαμόγια

 

 

Πρόσκληση στην 5η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-9-2023)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 
 2. Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ένταξης στο Ε.Α.Π. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Σεραφείμ Λιάπη
 2. Δήμοι Π.Ε. Κοζάνης  
 3. Δήμοι Π.Ε. Φλώρινας 
 4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  
 5. Επικεφαλής Παρατάξεων Π.Δ.Μ. 
 6. ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (κ. Κ. Αυξέντης) 
 7. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ. 
 8. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ. 

Πρόσκληση στην 4η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-9-2023)