Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/10-4-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/10-4-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμά-των κατά την 8η/10-4-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμά-των κατά την 8η/10-4-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 86/17 Το Π.Σ. εγκρίνει πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

19η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

87/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 19η  εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
3. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017

88/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο τουριστικής προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017
4. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

89/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου  χρόνου στην ΠΔΜ
5. Ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση για τα Πεπραγμένα του ΚΕΚΑΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης ¨Ειδικά Εργαστήρια Κοζάνης και Πτολεμαϊδας¨ Περίοδος Σεπτέμβριος 2014 έως και Σήμερα.

90/17 Το Π.Σ. ενημερώθηκε  για τα πεπραγμένα του ΚΕΚΑΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης ¨Ειδικά Εργαστήρια Κοζάνης και Πτολεμαϊδας¨ περίοδος Σεπτέμβριος 2014 έως και σήμερα.
6. Ημερήσιας διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (5η 2017)

91/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 5η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (5η 2017)
7. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 150.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

92/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης  του έργου

8.

Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά το μέρος που αφορά τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας – Σύσταση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής – Προσαρμογή στις Διατάξεις του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016)

93/17 Αναβολή
9. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ – ΒΥΘΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ.+2.000» Προϋπολογισμού: 281.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

94/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης  του έργου
10. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Εξαγοράς Αγροτεμαχίων σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 , στο Βελβεντό  του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού  για τις Ανάγκες του Έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» και Εξουσιοδότηση της Υπογραφής των σχετικών Συμβολαίων

95/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξαγορά αγροτεμαχίων σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 , στο Βελβεντό  του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού  για τις ανάγκες του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των σχετικών συμβολαίων

11.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ» Προϋπολογισμού : 42.600,00 € (με Φ.Π.Α.).

96/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
12. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Ένταξης της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020 και Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Δ.Ε.Υ.Α Βοΐου.

97/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020 και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Δ.Ε.Υ.Α Βοΐου.
13. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ» με Προϋπολογισμό Μελέτης: 31.500,00€ με τον Φ.Π.Α..

98/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

14.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΡΟΝΤΣΗ» με Προϋπολογισμό Μελέτης: 23.400,00 € με τον Φ.Π.Α..

99/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
15. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε Φλώρινας) για την υλοποίηση του Έργου «Συντήρηση Ι.Ν Aγ. Αθανασίου στην Τ.Κ Μικρολίμνης»

100/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τους όρους της προγραμματικής σύμβασης
16. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το Έργο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας» με Προϋπολογισμό 416.000,00 €.

101/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την υλοποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης
17. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το Έργο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Μνημείου στην

Τ. Κ. Αετού»

102/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης

18.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε Φλώρινας) για την Υλοποίηση του Έργου «Εργασίες Συντήρησης Κτιρίου Γηροκομείου Φλώρινας»

103/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους όρους της προγραμματικής σύμβασης
19. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε Φλώρινας) για την Υλοποίηση του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία περιμετρικά του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Φλώρινας»

104/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους όρους της προγραμματικής σύμβασης
20. Ημερήσιας διάταξης

18η Έγκριση Εισήγησης Έργου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικοαναπτυξιακού Προγράμματος (4ο Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

105/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 19η εισήγηση έργου στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικοαναπτυξιακού προγράμματος (4ο Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

 

Κοζάνη 18/4/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος