Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/6-2-2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/6-2-2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/6-2-2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1η  Έγκριση Δαπάνης διακοσίων χιλιάδων (200.000) €  για τις ανάγκες Πολιτικής  Προστασίας για το έτος 2023

183/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων με τον Δήμο Γρεβενών

184/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση συγκρότησης τριμελούς   Επιτροπής πιστοποίησης βλαβών   και γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα επισκευής  και   συντήρησης των επιβατικών   οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς

185/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

186/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες του Τιάλειου Γηροκομείου προς τιμήν της μνήμης του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

187/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Κιοσέ

188/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας

189/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Απολογισμού έτους 2022

190/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Δ τρίμηνο 2022

191/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στη θέση Αμάρ Μπέη στην Κοινότητα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων (Α’ Φάση)» Προϋπολογισμού: 225.679,76€

192/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εννέα (9) Αγρομετεωρολογικών σταθμών & αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής παραγωγής

193/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»

194/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης του χρόνου Παράδοσης του αντικειμένου του αριθμ. 124688/04-08 -2022 Σύμβασης για την προμήθεια υλικών επισκευής του Κεντρικού Αντλιοστασίου Σταυροποτάμου και του αντλιοστασίου Μελισσοτόπου

195/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 2.800,00 με Φ.Π.Α.

196/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 780,00 με Φ.Π.Α. για την προμήθεια στεφάνων κηδείας της Π.Ε. Φλώρινας  το  2023 & Ιανουάριο του 2024.

197/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του ΟΑΠΝ Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συναυλιών ως έναρξη της Αποκριάς της Κοζάνης, στην κεντρική πλατεία την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

198/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοπεταλιοδοτών «Σταγόνα Ελπίδας»

199/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ»

200/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ «Στους ρυθμούς του Έντεκα από Λαογραφικό Όμιλο Κοζάνης «Φίλοι της Παράδοσης» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 17-18-19/2/2023

201/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τη χρηματοδότηση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής (Native app) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας

202/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

203/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός Π.Ε Κοζάνης

204/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

205/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

206/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή συμβολαιογράφων που θα κληθούν να συντάξουν συμβολαιογραφικές πράξεις είτε για λογαριασμό της Π.Δ.Μ. είτε στις οποίες ένα εκ των μερών είναι η Π.Δ.Μ.

207/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης τρέχοντος έτους για την δέσμευση κατά περίπτωση ποσού με ορισμό δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης και της Έδρας, ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών για υποθέσεις που προκύπτουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους

208/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων

209/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου δικτύου (WI-FI) στο κτίριο του Διοικητηρίου Γρεβενών

210/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Αποδοχή γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί άσκησης ή μη Αιτήσεως Αναιρέσεως

211/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους

212/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου

213/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 6/2/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ