Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/4-7-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/4-7-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/4-7-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/4-7-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/4-7-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/4-7-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας ΠΕ Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας 202.176,15 € (συμπ ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών και την έγκριση προσφυγής σε απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/16, σε εφαρμογή της κατά παρέκκλισης ανάθεσης που προβλέπει η παρ. 10 του άρθρου 6 και του  του Ν.4412/16 για την  ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας ΠΕ Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας για διάστημα τριών (3) μηνών

986/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ης Τροποποίησης  (Τροπ. 2) του Προγράμματος  Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)  της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023

987/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  δρομολογίου     μεταφοράς ΑΜΕΑ από  το Δήμο Σερβίων στο ΚΕΚ Αμεα Κοζάνης και έγκριση σχετικής δαπάνης

988/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Συλλόγου Γυναικών Τσοτυλίου και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

989/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αυλών και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

990/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Προφήτης Ηλίας» του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεστόπετρας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 19 και 20 Ιουλίου του 2023

991/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

992/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Ασπροκκλησιάς» και προϋπολογισμό 300.000,00 (με τον Φ.Π.Α.), από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα , ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)», Κωδικός Πρόσκλησης : Π85-5.

993/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 36Η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

994/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Υλοποίηση ερευνητικού έργου υπολογισμού περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων καλλιέργειας των κύριων ποικιλιών ροδακινιάς της περιοχής Βελβενδού» Προϋπολογισμού: 100.688,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%, μη επιλέξιμος)

995//23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση των ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων και την περίφραξη του χώρου διοργάνωσης της γιορτής φασολιού στην τοποθεσία “Μεριάς” στον οικισμό Σισανίου Δήμου Βοΐου» Προϋπολογισμού:  37.199,01 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

996//23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου:

«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ» έως 31/12/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΤΤΕ

997/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,33MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» έως 31/12/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΔΑΜΙΔΗΣ Η. ΑΝΔΡΕΑΣ

998/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΘΕΣΗ ΣΛΑΤΕΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» έως 09/08/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

999/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» έως 31/08/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

1000/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΕ Κοζάνης στο χορωδιακό σεμινάριο της Χορωδίας Δωματίου Κοζάνης στις 21-23/7/2023

1001/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κοζάνης «Πλατάνια» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 22 και 23 Αυγούστου του 2023

1002/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κοινότητας Νέων Αναρράχης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 14-15/7/2023

1003/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση γεφυρών Γέρμας, Αμμουδάρας, Άργους Ορεστικού, Γκιόλε & Μεσοποταμίας-Αγίας Κυριακής»

1004/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκαταστάσεις βλαβών τάφρων, τεχνικών, κλπ. στο Επ. Οδικό Δίκτυο»

1005/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1006/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕΡΒΙΑ-ΛΑΒΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ»

1007/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1008/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΔΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1009/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  δαπάνης που αφορά πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών (ΦΠΑ) προς ΔΟΥ  

1010/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την προετοιμασία και ωρίμανση του φακέλου ένταξης των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την νέα προγραμματική περίοδο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) 

1011/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών Πληροφορικής για το έτος 2023 για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και την Π.Ε. Κοζάνης

1012/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  διάθεσης πίστωσης για «Υπηρεσίες γραφίστα» στο πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος Τουριστικής προβολής Δυτικής Μακεδονίας έτους 2023

1013/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Σ της Δ.ΥΠ.Α.  για την υλοποίηση του Προγράμματος Μαθητείας για 20 μήνες (σχολικό έτος 2023-2024 και 2024-2025)

1014/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικών  ΙΙΙ (Δικαιολογητικών Μειοδότη) του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Computing Power Goes Green – Go Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «(INTERREG V-B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020, των πακέτων εργασίας (Work Packages) 3,4 και 5, τμήματα 1,2 και 3

1015/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ & III  του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης»,  της Πράξης «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την   Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης»,

με Κωδ. ΟΠΣ 5071329, η οποία έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του άξονα Προτεραιότητας 5  «Προώθηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

1016/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. Έγκριση  διενέργειας, Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Έδρας συνολικού προϋπολογισμού 45.406,80€ (συμπ ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα 10 μηνών

Β. Έγκριση  προσφυγής σε απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/16, σε εφαρμογή της κατά παρέκκλισης ανάθεσης που προβλέπει η παρ. 10 του άρθρου 6 και του  του Ν.4412/16 για την  ανάθεση της προμήθειας 5.300 λίτρων φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Έδρας συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00 € (συμπ ΦΠΑ) για διάστημα δύο μηνών

1017/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  του Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, Οικονομικής Προσφοράς) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 215.194,05 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α) 

1018/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της αρίθμ. 941/22-06-2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ

1019/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Διακήρυξης και όρων δημοπράτησης της μελέτης: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ της Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

1020/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2020», της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2018ΕΠ54100001 (έδρα)

1021/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών, άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων (με τους αναπληρωτές τους) για την Διενέργεια Διαγωνισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2023

1022/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών, (με τους αναπληρωτές τους) για την Διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Δυναμικό Σύστημα Αγορών) Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2023-2024-2025, διαπραγματεύσεις νέων δρομολογίων για τα σχολικά έτη 2023-2024-2025

1023/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1024/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1025/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  κίνησης αυτοκινήτου εκτός Διοικητικής Περιφέρειας

1026/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ.  957/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (τμήμα Ζ΄ Τριμελές)

1027/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1028/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

1029/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης για την έκδοση – παραγωγή CD με παραδοσιακά τραγούδια των Γρεβενών

1030/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης για την εκδήλωση πολιτιστικού περιεχόμενου ’’1η Πανελλήνια συγκέντρωση Καβαλάρηδων και φίλου αλόγου’’

1031/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης

1032/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  εξειδίκευσης πιστώσεων δαπανών έτους 2023

1033/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  6ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1034/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  του (1ου) Πρώτου Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων για την εγγραφή τους στο Δυναμικό σύστημα Αγορών στο πλαίσιο του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημοσίου Διαγωνισμού με αριθ. 1/2023, αριθμ. Πρωτ. 82638/18-5-2023  (Αρ. συστήματος 193644)  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026

1035/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  της 2ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου : «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

1036/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

1037/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στη Συνεδρίαση  της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 28-06-2023

1038/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 4/7/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ