Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/23-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/23-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/23-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/23-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/23-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 345/20 Εγκρίνει τα Πρακτικά Προηγούμενων Συνεδριάσεων
2. Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος για τη στήριξη των εργαζομένων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22- 39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

346/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των εργαζομένων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22- 39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
3.
Ημερήσιας Διάταξης

Κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021

347/20 Απόσυρση
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ – ΕΛΑΤΗΣ» Προϋπολογισμού: 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

348/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
5. Ημερήσιας Διάταξης

Mέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α’ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ»

349/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α’ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ»
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΕΣΙΑΝΗΣ – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ – ΡΟΔΙΤΗ» Προϋπολογισμού: 27.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

350/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ» Προϋπολογισμού: 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

351/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης οικίσκου στο Κέντρο Υγείας Δεσκάτης

352/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση δωρεάν παραχώρησης οικίσκου στο Κέντρο Υγείας Δεσκάτης
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  άρσης κυκλοφορίας υπηρεσιακού οχήματος

353/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την άρση κυκλοφορίας υπηρεσιακού οχήματος
10. Ημερήσιας Διάταξης

21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (21η/2020)

354/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την 21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (21η/2020)
11. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

355/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης της μελέτης

 

Κοζάνη 24/12/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό