Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/23-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/23-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/23-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 και Έγκριση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

344/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 και την έγκριση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοζάνη 24/12/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό