Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/21-12-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/21-12-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/21-12-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός ημερήσιας διάταξης

21Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (21Η 2016).

Εκτός ημερήσιας διάταξης

21Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (21Η 2016).

321/16 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού

Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού

2.  Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης Έργου με Τίτλο: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας» και Υποβολής Πρότασης Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο ΕΑΠ 2012-2016, για τη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την Επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

322/16  

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του συγκεκριμένου  έργου

3.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκρισης Σχεδίου και Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του Έργου: «Υπαγωγή στις Διατάξεις του Ν. 4178/13 του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας»

323/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

 

4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

324/16 Αποσύρεται
5. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της Eγκριθείσας,  με την υπ. αριθμ. 223/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ, Προγραμματικής Σύμβαση για την Εκτέλεση του Έργου «Αποκατάσταση Βλαβών στη Δημοτική Οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης».

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της Eγκριθείσας,  με την υπ. αριθμ. 223/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ, Προγραμματικής Σύμβαση για την Εκτέλεση του Έργου «Αποκατάσταση Βλαβών στη Δημοτική Οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης».

Τροποποίηση της Eγκριθείσας,  με την υπ. αριθμ. 223/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ, Προγραμματικής Σύμβαση για την Εκτέλεση του Έργου «Αποκατάσταση Βλαβών στη Δημοτική Οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης».

325/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης

 

Κοζάνη  29/12/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος