Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/26-11-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/26-11-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/26-11-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/26-11-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση για τη στήριξη του κλάδου εστίασης και διασκέδασης στη Δυτική Μακεδονία

322/20 Το Π.Σ. ενημερώθηκε για τη στήριξη του κλάδου εστίασης και διασκέδασης στη Δυτική Μακεδονία
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση – Συζήτηση επί του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

323/20 Το Π.Σ. συζήτησε και ενημερώθηκε επί του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

 

Κοζάνη 30/11/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό