Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/19-11-2020 έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/19-11-2020 έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/19-11-2020 έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/19-11-2020 έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ενημέρωση για την πρόταση IPCEI υδρογόνου White Dragon 320/20 Το Π.Σ. ενημερώθηκε για την πρόταση IPCEI υδρογόνου White Dragon
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την κήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς προτεραιότητας επιτάχυνσης και λειτουργίας όλων των δημόσιων διαδικασιών

321/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος για την κήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς προτεραιότητας επιτάχυνσης και λειτουργίας όλων των δημόσιων διαδικασιών

 

 

Κοζάνη 25/11/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό